سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهایی که پروانه واحد طراحی و مونتاژ ایشان توسط سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی ابطال شده است
ردیف
نام شرکت
تاریخ ابطال
 1. ۱
 2. فاخر نگار خراسان
 3. ۱۴۰۲-۰۱-۰۷

 1. ۲
 2. فنی مهندسی زینو مهر ایرانیان
 3. ۱۴۰۱-۰۴-۲۱

 1. ۳
 2. کیان پارس پویای شرق-اسمعیلی آبکوه
 3. ۱۴۰۱-۰۴-۲۱

 1. ۴
 2. سپهر صنعت سبحان-همدانی مقدم
 3. ۱۴۰۱-۰۴-۲۱

 1. ۵
 2. نیک اختران پاژ
 3. ۱۴۰۱-۰۴-۲۱

 1. ۶
 2. افق بران شرق-عطائی
 3. ۱۴۰۰-۱۰-۲۵

 1. ۷
 2. ایمن آسائید-پشم چی
 3. ۱۴۰۰-۱۰-۲۳

 1. ۸
 2. خدمات صنعتی گستره بهساز خراسان-حیدری
 3. ۱۴۰۰-۱۰-۲۳

 1. ۹
 2. آرتا صعود گستر نامور-نامورزاده
 3. ۱۳۹۸-۰۹-۲۷

 1. ۱۰
 2. آسیا دقیق صنعت تک توس-عبدی
 3. ۱۳۹۸-۰۶-۲۷

 1. ۱۱
 2. ارتفاع بران آبیز-مقدس
 3. ۱۳۹۸-۰۶-۲۷

 1. ۱۲
 2. آرکو سازه غرب توس-میری
 3. ۱۳۹۸-۰۶-۰۲

 1. ۱۳
 2. افلاک بران اوج پایا-رمضانیان
 3. ۱۳۹۸-۰۶-۰۲

 1. ۱۴
 2. آتیس آسانبر شمیرانات شرق
 3. ۱۳۹۸-۰۶-۰۲

 1. ۱۵
 2. سما صعود ایرانیان-زارع
 3. ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

 1. ۱۶
 2. نامور الکترونیک سینا (NEC)-سپه دوست
 3. ۱۳۹۸-۰۴-۲۷

 1. ۱۷
 2. سپهر صنعت جام جم-رضوانی
 3. ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

 1. ۱۸
 2. عتیق آسانبر سیر مشهد-شادمان
 3. ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

 1. ۱۹
 2. سامی صنعت آریا-فاطمی
 3. ۱۳۹۷-۰۱-۲۱

 1. ۲۰
 2. پولاد پیشرو سلاطین پارس
 3. ۱۳۹۷-۰۱-۲۱

 1. ۲۱
 2. مهار سازه توس-نیکنامی
 3. ۱۳۹۷-۰۱-۲۱

 1. ۲۲
 2. گستر فراز طوس-طباطبائی
 3. ۱۳۹۷-۰۱-۲۰

 1. ۲۳
 2. صدرا گستر پاژ-اسماعیل زاده
 3. ۱۳۹۶-۰۳-۲۰

 1. ۲۴
 2. مهر گستر لطف رضا-محمدی
 3. ۱۳۹۶-۰۳-۰۹

 1. ۲۵
 2. خاوران آسانبر سورنا-احمدی
 3. ۱۳۹۵-۱۰-۰۸

 1. ۲۶
 2. آران آسانبر پارت گستر-منصوری
 3. ۱۳۹۵-۰۷-۱۲

 1. ۲۷
 2. پویا آسانبر شایان-بهادری
 3. ۱۳۹۵-۰۷-۱۱

 1. ۲۸
 2. هیدروبام آسانبر توس-شعفی
 3. ۱۳۹۵-۰۷-۱۱

 1. ۲۹
 2. سهند آسانبر آریا
 3. ۱۳۹۵-۰۶-۳۱

 1. ۳۰
 2. ثامن آسانبر-رمضانیان
 3. ۱۳۹۵-۰۲-۲۲

 1. ۳۱
 2. پرسان برق شرق - احمد زادگان
 3. ۱۳۹۴-۰۲-۳۰

 1. ۳۲
 2. كوشا آسايش شرق
 3. ۱۳۹۳-۱۲-۲۳

 1. ۳۳
 2. پارس آسانبر شرق
 3. ۱۳۹۳-۱۲-۲۳

 1. ۳۴
 2. ايساتيس فراز پوياي شرق- پيامي
 3. ۱۳۹۳-۱۲-۲۰

 1. ۳۵
 2. آفاق آسانبر توس - رمضانيار
 3. ۱۳۹۳-۱۲-۱۲

 1. ۳۶
 2. جامع صنعت آريانا- اسماعيلي
 3. ۱۳۹۳-۱۲-۱۱

 1. ۳۷
 2. قصر پرشيا نوين-مهدی دانش علاقه بند
 3. ۱۳۹۳-۱۰-۱۵

 1. ۳۸
 2. گیتی آسانبر بهنام - محمد بزغانی
 3. ۱۳۹۳-۱۰-۱۰

 1. ۳۹
 2. مبین افراز مشرق زمین : تقویان
 3. ۱۳۹۳-۱۰-۰۹

 1. ۴۰
 2. پادیر تک فراز:بصیری پور
 3. ۱۳۹۳-۰۹-۲۹

 1. ۴۱
 2. اوج گستران آسایش : حسن کیقبادی
 3. ۱۳۹۳-۰۹-۲۵

 1. ۴۲
 2. سپهر صنعت بارثاوا: رضايي
 3. ۱۳۹۳-۰۸-۰۷

 1. ۴۳
 2. پويا صعود پارسيان سورنا: پويايي منش
 3. ۱۳۹۳-۰۵-۱۸

 1. ۴۴
 2. رواروي شرق
 3. ۱۳۹۳-۰۵-۱۵

 1. ۴۵
 2. ستاره شايان شرق: زمانيان
 3. ۱۳۹۳-۰۴-۲۹

 1. ۴۶
 2. آسانبر عرش طوس: محمدي
 3. ۱۳۹۳-۰۳-۱۹

 1. ۴۷
 2. نيك افروز نيما(نمايندگي مشهد)
 3. ۱۳۹۳-۰۳-۱۸

 1. ۴۸
 2. ايران زمين(نمايندگي مشهد)
 3. ۱۳۹۳-۰۳-۰۸

 1. ۴۹
 2. اميد آسانبر كار ايمن اردبيل(شعبه خراسان رضوی) : بايرامي
 3. ۱۳۹۳-۰۳-۰۷

 1. ۵۰
 2. بنيان توس: محمد ميرزايي
 3. ۱۳۹۳-۰۲-۱۶

 1. ۵۱
 2. افلاک آسانبر یاس : رسولی
 3. ۱۳۹۳-۰۲-۱۵

 1. ۵۲
 2. سهند آسانبر شرق: معين الغربايي
 3. ۱۳۹۲-۱۱-۲۴

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد