سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهای تعلیق شده
ردیف
نام شرکت
تاریخ تعلیق
 1. ۱
 2. اوتیس (شعبه)
 3. ۱۴۰۲-۰۱-۰۸

 1. ۲
 2. پیشگامان صنعت آسایش
 3. ۱۴۰۱-۱۲-۲۵

 1. ۳
 2. گستران توس ایمن کسری
 3. ۱۴۰۱-۰۸-۰۹

 1. ۴
 2. پیشگامان آسانسور بارثاوا
 3. ۱۴۰۱-۰۷-۳۰

 1. ۵
 2. صعود آسانبر پارسه خراسان
 3. ۱۴۰۱-۰۶-۲۹

 1. ۶
 2. آسانبر برج پیمای شرق
 3. ۱۴۰۰-۱۰-۰۸

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد