سندیکا آسانسور خراسان رضوی

شرکتهای تعلیق شده
ردیف
نام شرکت
تاریخ تعلیق
  1. ۱
  2. پیشگامان آسانسور بارثاوا
  3. ۱۴۰۱-۰۷-۳۰

  1. ۲
  2. الماس آسانبر آذرخش
  3. ۱۴۰۱-۰۶-۲۹

  1. ۳
  2. صعود آسانبر پارسه خراسان
  3. ۱۴۰۱-۰۶-۲۹

طراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري مهام /کلیه حقوق پورتال برای سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی محفوظ میباشد